Het Plan

Bouwteam

We hebben als groep besloten om het project op te willen zetten in bouwteam-verband. Een bouwteam bestaat uit: 

 

  • Opdrachtgever:
-   CPO de Bond (onze groep) ondersteund door Stefanie Vrieze Project&Proces
  • Aannemer
-   Rensing Bouw BV uit Lichtenvoorde, in een later stadium bijgestaan door een aantal onderaannemers (grondwerk / installatiewerk / etc.)  
  • Architect; 
-   De verkaveling is ontwerpen door Ontwerptotaal (Christian Wieggers) uit Winterswijk
-   Het selectieproces voor de architect die de verdere ontwerpen gaat maken is nog gaande. 

 

 
 
Een bouwteam is een aantal mensen dat al in een vroeg stadium van de bouw vanuit hun specifieke deskundigheid regelmatig overleggen om ontwerp en realisatie van een bouwproject sneller en vooral beter te laten verlopen. 
 

 

Doelen en subdoelen van een bouwteam zijn vooral:
- De faalkosten te verlagen (minder kosten)
- Het bouwproces goed te laten verlopen (minder tijd), door meer gefundeerde afwegingen in alle bouwfasen, afstemming van de werkzaamheden, minder beslismomenten, minder stops en opnieuw uitvoeren tijdens het bouwproces
- In een vroeg stadium de mogelijkheden en onmogelijkheden van een opdracht of ontwerp te inventariseren; de vakkennis van alle partijen optimaal te gebruiken (aannemer, constructeur, installateur e.d.)
- Overleggen over alternatieven mbt. mogelijkheden, producten, materialen, kosten, tijdlijnen
- Afstemmen van de werkzaamheden
- Één aanspreekpunt in alle fasen van het bouwproces
- Tevredenheid bij alle partijen
 

Bestemmingsplan

Op dit moment is de bestemming van het terrein aangemerkt als ‘industrie/bedrijfsdoeleinden’. Om hier woningbouw te kunnen realiseren dient deze vanzelfsprekend gewijzigd te worden in ‘wonen’. Om deze wijziging te kunnen aanvragen dient er een flink aantal zaken bekend te zijn over de omgeving en het terrein zelf. Inmiddels is een groot deel van deze onderzoeken uitgevoerd:
•         Bodem- en milieuonderzoek
•         Asbestonderzoek
•         Watertoets
•         Akoestisch onderzoek
•         Flora / fauna onderzoek
•         Archeologisch onderzoek
 
De uitslagen van deze onderzoeken zijn bekend en deze vallen tot nu toe niet tegen. 
Dit bestemmingsplan zal vervolgens door de gemeente worden opgesteld en dan ‘ter visie’  worden gelegd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Zienswijzen kunnen leiden tot flinke vertraging van het project. We proberen daarom om belanghebbenden zo goed en volledig mogelijk te informeren en zo de kans op vertraging te verkleinen. Voorbeelden daarvan zijn zowel deze nieuwsbrief als de inloopavond afgelopen woensdag 1 april. 
 

 

Planning

April - November 2015 - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunning
November - December 2015 - Financiering 
December 2015 - Overdracht
Januari -  Februari - Maart 2016 - Begin van de sloop
April 2016 - Begin van de bouw
Oktober 2016 - Oplevering Casco woningen