Nieuwsbrief #5

 

 

 

 

 

Hierbij de 5e nieuwsbrief van CPO de Bond. Er is in de afgelopen maanden weer veel werk verzet. Hieronder een korte update van verschillende zaken.

 

Foto’s en video’s sloop

Op onze Facebook-pagina en website worden regelmatig updates geplaatst m.b.t. de voortgang. Zo kunt u hier o.a. een timelapse (video met versnelde beelden) bekijken van de complete sloop van het oude ForFarmers gebouw. Ook staan hier duidelijke detailfoto’s gemaakt door Sylvia Rietberg.

 

Transformatorhuisje

Een aantal weken geleden is het nieuwe transformatorhuisje geplaatst en aangesloten. Hierdoor heeft de omliggende buurt enkele uren zonder stroom gezeten. Onze excuses hiervoor. Het huisje is een stuk kleiner dan de oude en is voorbereid om de komende 50 jaar dienst te doen. 

 

EkoKist-fundering & luchtdicht bouwen

We hebben veel vragen gekregen over het piepschuim dat in de grond is gelegd als fundering. Dit is een nieuwste type fundering (EkoKist) dat helemaal van piepschuim is opgebouwd. 

Deze blokken worden op maat geleverd en kunnen hierdoor snel gelegd en aan elkaar gezet worden. De EkoKist werkt kostenbesparend, is duurzaam en conform het bouwbesluit. Het beton dat erin is gestort is voorzien van staal vijzel. Voor meer info hierover Klik Hier

 

 

Luchtdicht bouwen

Zoals u hier op de foto rechts kunt zien hebben we alle kanaalplaatvloeren afgeplakt met tape. Hiermee zijn we zeker dat alle kieren afgedicht zijn. Dit doen we in het kader van luchtdicht bouwen. Dit is belangrijk omdat het zorgt voor: tegengaan van ongecontroleerde luchtstromen en vochtproblemen, energiebesparing en goede geluidswering. Het is dus een algehele verbetering van het wooncomfort.

Ook is het van groot belang vanwege de door de overheid gestelde EPC-norm. Om de EPC-norm te behalen is luchtdichting cruciaal; het energieverlies door luchtlekken kan namelijk oplopen tot 30%. Luchtdicht bouwen is daarom tegenwoordig één van de pijlers van energiezuinig bouwen en speelt een belangrijke rol in het bouwproces.

 

Bommelding op 1 april

Op vrijdag 1 april hebben we op onze Facebook-pagina vermeld dat er tijdens graafwerkzaamheden op ons bouwterrein een vliegtuigbom is aangetroffen. 

Velen meenden direct door te hebben dat het ging om een 1 april-grap. We hebben echter toch nog heel wat mensen gesproken die er twijfelden en even zeker wilden weten hoe dat nou zit met die “bom bi’j de Bond”. 

Toen we zelfs hoorden dat er busjes van de Explosieven Opruimingsdienst in Harreveld zouden zijn gezien, konden we maar één conclusie trekken: ‘1 april-grap geslaagd!’

 

Voortgang bouw

De laatste weken is er veel gebeurd. In grote lijnen: 

• bouwputten uitgegraven

• fundering uitgezet en gestort

• afvoeren en leidingwerk ‘onder de grond’ aangelegd 

• kanaalplaatvloeren gelegd 

• kalkzandsteenblokken begane grond gelijmd

• stelkozijnen geplaatst

We hopen deze week nog de verdiepingsvloeren te kunnen leggen, zodat bezoekers van de dag van de bouw (a.s. zaterdag 4 juni) ook een kijkje op hoogte kunnen nemen!

 

Dag van de bouw

Aanstaande zaterdag 4 juni 2016 vindt  de jaarlijkse Dag van de Bouw plaats. Hieraan zal Rensing Bouw ook met ons project deelnemen. Komende zaterdag kan iedere geïnteresseerde een kijkje komen nemen op onze bouwplaats. 

Hierbij wat algemene informatie over de dag van de bouw: (zie ook www.dagvandebouw.nl)

Heb jij de bouw van een brug wel eens van dichtbij gezien? Of op het bouwterrein van een woonwijk gestaan? Weet jij hoe een kanaal wordt verdiept en verbreed? Of hoe schaatsbanen en stations worden gerenoveerd?  Dit kan allemaal op zaterdag 4 juni; op de Dag van de Bouw!

• Ruim 100.000 bezoekers bezoeken deze dag

• 150 leden van Bouwend Nederland doen mee

• Ongeveer 200 locaties gaan open in Nederland

• Dit jaar organiseren wij de dag voor de 11e keer

Tot zaterdag!

 

 

 

Kijk voor het laatste nieuws op www.facebook.com/deBondharreveld

 

Hopelijk tot ziens op zaterdag 4 juni a.s. op het terrein van CPO de Bond!

 

 

Nieuwsbrief #4

 

 

 

 

Eindelijk!

Eindelijk.. er gebeurt wat op het terrein van de Bond! Na anderhalf jaar vergaderen, plannen maken en knopen doorhakken gebeurt er nu eindelijk wat buiten de vergadertafel. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er inmiddels gebeurd is en wat er de komende tijd op de planning staat.

 

Grondoverdracht

Op woensdag 30 december 2015 stonden om negen uur we met zijn allen op de stoep bij Keistad Notarissen in Lichtenvoorde om daar de overdracht van de grond van For Farmers aan de nieuwe eigenaren en de financiering definitief te maken. Aan het eind van de ochtend liepen we naar buiten met een stapel papieren en allemaal één achtste bond in eigendom. Om deze mijlpaal te vieren hebben we ’s avonds met zijn allen wat gegeten en gedronken bij de Boer in Harreveld. Onze grote dank aan de mensen zonder wie we dit zeker niet voor elkaar hadden gekregen; Bart Berenschot (Steentjes Hypotheken), Stefanie Vrieze (SVPP Project & Proces), Bas Schipper (Keistad Notarissen), Wilco Rensing (Rensing Bouw), Eddy ter Woerd (InterBouwConsult) en Christian Wieggers (OntwerpTotaal).

 

Laatste rondleidingen

Op zaterdag 19 december 2015 werden de laatste rondleidingen georganiseerd in de Bond. Mensen die nog graag eens binnen / buiten wilden kijken konden zich hiervoor aanmelden. We werden positief verrast door de animo hiervoor, ruim 60 mensen, van jong tot oud, hadden zich hiervoor aangemeld. In drie groepen werd onder leiding van Jan “Doktas” Wopereis een ronde door de gebouwen en de fabriek gemaakt. Al met al een mooie gelegenheid voor de mensen die nog een laatste kijkje wilden nemen voor ‘de Bond aan de grond’ gaat. Tevens werd het hele terrein door de CPO-groep voorzien van bouwhekken.

 

 

 

Start sloopwerkzaamheden

Begin januari is door de firma Konijnenberg uit Lichtenvoorde begonnen met de sloop. In eerste instantie handmatig sloopwerk in de gebouwen en het rooien van het groen. Sinds afgelopen week is ook gestart met het verwijderen van het asbest op de daken en in het gebouw. Vanaf aanstaande dinsdag 19 januari zal het ‘echte’ sloopwerk beginnen. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken zullen de sloopwerkzaamheden trillingsvrij worden uitgevoerd. Als de sloop voltooid is zal er begonnen worden met het uitgraven van de bouwputten. Ondertussen gaat nutsbedrijf Liander aan het werk met de verouderde stroomvoorziening die nog aanwezig is op het terrein. Dit oude transformatorhuisje zal worden gedemonteerd en gesloopt en worden vervangen door een nieuw exemplaar dat op de parkeerplaats aan de achterzijde wordt geplaatst. Het is goed mogelijk dat hiervoor graafwerkzaamheden worden uitgevoerd op, maar ook rondom, het terrein. Liander probeert de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. We zullen n de volgende nieuwsbrief vooruitblikken over de planning voor komend voorjaar.

 

Tot zover deze nieuwsbrief!

 

Kijk voor actuele informatie op www.facebook.com/deBondharreveld

 

Boven: Luuk Rietberg, Ivo Kampshof, Tjerk Domhof

Onder: Roel Kolkman, Jouke Domhof, Dorus Wolters, Robin Hogenkamp, Anouk Beekhuis-Kampshof en Bjorn Krabben

Nieuwsbrief #1

Hallo,

 

Hierbij bevestigen we uw inschrijving voor de periodieke nieuwsbrief van CPO de Bond. Deze nieuwsbrief zal uw informeren over de vorderingen en stand van zaken van de beoogde nieuwbouw op het terrein van For Farmers aan de Lindeboomweg/Blaauwgeersstraat in Harreveld. 

 

Inmiddels hebben we van de Provincie Gelderland bevestiging gekregen van het verlenen van de aangevraagde subsidie voor ons CPO-project. Deze subsidie kan uitsluitend gebruikt worden voor:

• begeleiding van het project door een procesbegeleider (in ons geval Stefanie Vrieze van SVPP uit Eibergen)

• het opstellen voor het ontwerp van de woningen door een architect. Dit betekent al een mooie stap in de goede richting! 

We gaan nu vervolgstappen nemen om langzamerhand steeds dichter in de buurt te komen van ons doel; realisatie van nieuwbouwwoningen op deze locatie! Zo gauw we meer weten over deze vervolgstappen zullen we u hierover informeren in de volgende nieuwsbrief. Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bedankt voor uw interesse!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

CPO de Bond

Harreveld

 

 

Nieuwsbrief #3

 

Ondanks dat er aan de locatie van For Farmers nog niets gewijzigd is, shop hebben wij de afgelopen tijd niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er de komende weken gaat gebeuren en wat de huidige stand van zaken is.

 

Geen 9, maar 8 woningen

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, wilden we 9 woningen gaan realiseren op het terrein van For Farmers. Na het grondig uitmeten van de kavel, bleek dit toch niet haalbaar. Het blok van 4 aan de Blaauwgeersstraat bleek veel te kort op de bestaande woning te komen te staan. Daarom is er in goed overleg binnen de groep besloten dat het maximaal haalbare aantal 8 woningen is. Rob Waenink is toen vrijwillig opgestaan om af te zien van zijn verdere bouwplannen. Wij zijn Rob enorm dankbaar omdat deze beslissing geen gevolgen heeft voor het verdere proces van ons plan.

 

Overeenstemming met For Farmers over overname

We zijn verheugd u te kunnen melden dat er met For Farmers overeenstemming is bereikt over de overname. Het komt erop neer dat we het gehele plan in huidige staat overnemen. Dit heeft voor ons enkele voordelen maar brengt ook risico’s met zich mee. We denken deze risico’s vrij goed inzichtelijk en afgedekt te hebben, doordat vele onderzoeken zijn gedaan die ook nodig waren voor het bestemmingsplan. We verwachten hier dan ook verder geen bijzonderheden.

 

Goedkeuring bestemmingsplan

In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat de bestemming van het huidige terrein is aangemerkt als ‘industrie/bedrijfsdoeleinden’. Om hier woningbouw te kunnen realiseren dient deze vanzelfsprekend gewijzigd te worden in ‘wonen’.

De wijziging voor de bestemmingsplan is begin mei 2015 ingediend. Na een eerste tervisielegging is het plan op 30 juni j.l. in de gemeenteraadscommissie verschenen. Het plan is hier goedgekeurd en 2 weken hierna in de gemeenteraadsvergadering van 14 juli ‘afgehamerd’.

Dit betekent dat het plan sowieso doorgang gaat vinden als er geen verdere zienswijzen komen en eind augustus definitief wordt.

 

Stand van zaken onderzoeken t.b.v. wijziging bestemmingsplan

Zoals u misschien weet hebben we voor de wijziging van het bestemmingsplan tal van onderzoeken (moeten) laten uitvoeren. Bijna alle onderzoeken zijn afgerond en hebben tot goede resultaten geleid. Zo zijn er in de bodem geen verontrustende zaken aangetroffen (zoals bodemverontreiniging of voorwerpen die van archeologisch belang zijn), de geluidsmetingen voor het akoestisch onderzoek waren in orde en ook de kwaliteit van het grondwater is goed.

 

Het flora en fauna onderzoek in maart dit jaar wees echter uit dat er aanvullend onderzoek verricht moest worden. Mogelijk zouden de huidige gebouwen op het terrein een onderkomen kunnen zijn voor beschermde diersoorten als steenmarters, uilen en vleermuizen. Een gebouw slopen dat voor beschermde diersoorten van belang is (voor nestelen, broeden, etc.) is in de flora- en faunawet namelijk verboden. Daarom moest er vervolgonderzoek worden gedaan om te beoordelen of er beschermde diersoorten aanwezig zijn.

 

Inmiddels is gebleken dat dit voor steenmarters en uilen in ieder geval niet aan de orde is. Voor de vleermuizen moest dat blijken uit een serie onderzoeken waarvan de laatste begin september zal plaatsvinden. Bij de eerste onderzoeken uit deze serie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. We gaan er dan ook vanuit dat dit goed zal uitpakken en dat daarmee de wijziging van het bestemmingsplan in september definitief kan worden gesteld.

 

Verplaatsen transformatorhuisjes

Op het terrein zijn van oudsher een aantal transformatorhuisjes aanwezig. Deze waren voor een deel in gebruik van de fabriek maar zijn ook op dit moment nog deels in gebruik voor de stroomvoorziening van de woningen in de straten rondom de fabriek. We zijn door Liander (het bedrijf dat het elektriciteitsnet beheert) benaderd of er op ons bouwterrein ruimte is voor een nieuw ‘station’ dat de functie van de oude transformatorhuisjes over kan nemen. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit station gerealiseerd worden op een stuk grond grenzend aan ons gezamenlijk parkeerterrein aan de achterkant.

 

Planning

Na goedkeuring van het bestemmingsplan kunnen we een bouw-/sloop-vergunning aanvragen. Dit zal ook eind augustus gebeuren. Als deze vergunning verleend is, kunnen we beginnen met de sloop van de fabriek. We hopen dat dit medio oktober 2015 kan gaan gebeuren. We zijn nog met enkele partijen in onderhandeling over de sloop en hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.

 

Rondleiding voor geïnteresseerden 

De oude, welbekende boerenbond gaat ons verlaten. Omdat we ons goed realiseren dat de bond een belangrijke rol gespeeld heeft in de Harreveldse geschiedenis en voor sommigen echt wel wat meer betekent dan zomaar een oude fabriek willen we geïnteresseerden de kans bieden een laatste blik te werpen in en om het gebouw. We zijn van plan dit eind september te organiseren. De definitieve datum laten we weten via een volgende nieuwsbrief.

 

Onze partners

De ontwikkeling van dit nieuwbouwproject doen en kunnen we niet alleen. We voeren dit daarom uit in bouwteamverband; een samenwerking met procesbegeleider, bouwbedrijf en architect. Omdat we u graag willen informeren over de partijen die ons hierin bijstaan hebben we ze gevraagd wat over zichzelf te vertellen:

 

Mijn naam is Stefanie Vrieze en ik begeleid de actieve groep jongeren in Harreveld met de ontwikkeling en realisatie van hun eigen bouwproject van acht nieuwbouwwoningen.

Ik werk als zelfstandig projectmanager (Stefanie Vrieze Project&Proces) en hoewel ik ook andere projectmanagement opdrachten doe, is het project in Harreveld mijn zesde project in Collectief Particulier Opdrachtgever-schap in de Achterhoek.

Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast iedereen wordt van dit project en hoe iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, ik geniet daarvan! Achter de schermen is het mijn taak om te zorgen dat alle partijen meewerken op het juiste moment.

Mijn slogan is: ik organiseer, bewaak, verbind, ontwikkel, adviseer en werk mee.

En dat is ook in Harreveld op de locatie De Bond weer van toepassing!

 

 

 

Rensing Bouw B.V. is een jong, klantgericht bouwbedrijf, gevestigd in Lichtenvoorde en opgericht in 2006 als eenmanszaak.

Momenteel telt ons bedrijf vier vaste medewerkers, daarnaast werken we samen met vaste uitzendkrachten, zzp-ers en co-makers. Sinds januari 2012 zijn wij aangesloten bij BouwGarant en zijn wij lid van Bouwend Nederland en Bouwmensen (voorheen bouwopleiding Gelderland Oost).  Dit omdat wij het belangrijk vinden om jeugd de mogelijkheid te geven praktijkervaring op te kunnen doen in de bouw.

Naast verbouwingen, renovaties, restauraties en diverse onderhoudswerkzaamheden hebben wij in 2010 in eigen beheer vier woningen gebouwd in Lichtenvoorde; compleet van aankoop locatie tot sleutel klare oplevering van de woningen.  In 2013 hebben we in Lievelde drie woningen onder het CPO concept gebouwd. Momenteel bouwen wij in het centrum van Ruurlo een winkel met daarboven 2 appartementen.

Als jong Achterhoeks bedrijf zijn wij trots dat wij samen met CPO de Bond de bouw mogen realise-ren. Na een gedegen voorbereiding (zeker ook vanuit CPO de Bond en het bouwteam) zetten we ons er gezamenlijk voor in om er een prachtig succesvol plan van te maken!

 

 

 

Sinds de zomer van 2009 is de van oorsprong uit Harreveld afkomstige architect Christian Wieggers gestart met zijn eigen bureau, na vele jaren te hebben gewerkt bij verschillende architectenbureaus.

Vanuit het bureau in Winterswijk wordt momenteel met 2 mensen aan zeer diverse projecten gewerkt waaronder de 8 starter / starterXL woningen aan de Lindeboomweg te Harreveld.

‘Onder architectuur’ worden projecten op verschillende schaal en in diverse branches opgewerkt tot de gewenste (beeld)kwaliteit en functionaliteit waarbij het steven is, net dat stukje extra in te brengen waardoor een bijzonder en uniek resultaat ontstaat die uiteraard past binnen het budget.

Van handschetswerk tot de meest geavanceerde computerprogram-matuur worden projecten volledig in 3D uitgewerkt. Er wordt tegen-woordig nagenoeg getekend zoals wordt gebouwd. Dit gebeurd middels de steeds actueler wordende BIM (Building Information Management) werkmethodiek. 

Wij werken op verzoek projecten uit vanaf de eerste schets tot en met de volledige directievoering en oplevering van het bouwwerk.

 

 

3D-Impressie

Hieronder een 3D-Impressie van de laatste stand van zaken:

 

 

 

Kijk voor actuele informatie op www.facebook.com/debondharreveld of debond.harreveld.nl

 

Tot zover deze nieuwsbrief!

 

Met vriendelijke groet,

CPO de Bond Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Links voor de artikelen in de media:

http://www.oostgelre.nl/bekendmakingen/bekendmaking-vastgesteld-bestemmingsplan-cpo-de-bond-lindeboomweg-te-harreveld-oost