Nieuwsbrief #4

 

 

 

 

Eindelijk!

Eindelijk.. er gebeurt wat op het terrein van de Bond! Na anderhalf jaar vergaderen, plannen maken en knopen doorhakken gebeurt er nu eindelijk wat buiten de vergadertafel. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er inmiddels gebeurd is en wat er de komende tijd op de planning staat.

 

Grondoverdracht

Op woensdag 30 december 2015 stonden om negen uur we met zijn allen op de stoep bij Keistad Notarissen in Lichtenvoorde om daar de overdracht van de grond van For Farmers aan de nieuwe eigenaren en de financiering definitief te maken. Aan het eind van de ochtend liepen we naar buiten met een stapel papieren en allemaal één achtste bond in eigendom. Om deze mijlpaal te vieren hebben we ’s avonds met zijn allen wat gegeten en gedronken bij de Boer in Harreveld. Onze grote dank aan de mensen zonder wie we dit zeker niet voor elkaar hadden gekregen; Bart Berenschot (Steentjes Hypotheken), Stefanie Vrieze (SVPP Project & Proces), Bas Schipper (Keistad Notarissen), Wilco Rensing (Rensing Bouw), Eddy ter Woerd (InterBouwConsult) en Christian Wieggers (OntwerpTotaal).

 

Laatste rondleidingen

Op zaterdag 19 december 2015 werden de laatste rondleidingen georganiseerd in de Bond. Mensen die nog graag eens binnen / buiten wilden kijken konden zich hiervoor aanmelden. We werden positief verrast door de animo hiervoor, ruim 60 mensen, van jong tot oud, hadden zich hiervoor aangemeld. In drie groepen werd onder leiding van Jan “Doktas” Wopereis een ronde door de gebouwen en de fabriek gemaakt. Al met al een mooie gelegenheid voor de mensen die nog een laatste kijkje wilden nemen voor ‘de Bond aan de grond’ gaat. Tevens werd het hele terrein door de CPO-groep voorzien van bouwhekken.

 

 

 

Start sloopwerkzaamheden

Begin januari is door de firma Konijnenberg uit Lichtenvoorde begonnen met de sloop. In eerste instantie handmatig sloopwerk in de gebouwen en het rooien van het groen. Sinds afgelopen week is ook gestart met het verwijderen van het asbest op de daken en in het gebouw. Vanaf aanstaande dinsdag 19 januari zal het ‘echte’ sloopwerk beginnen. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken zullen de sloopwerkzaamheden trillingsvrij worden uitgevoerd. Als de sloop voltooid is zal er begonnen worden met het uitgraven van de bouwputten. Ondertussen gaat nutsbedrijf Liander aan het werk met de verouderde stroomvoorziening die nog aanwezig is op het terrein. Dit oude transformatorhuisje zal worden gedemonteerd en gesloopt en worden vervangen door een nieuw exemplaar dat op de parkeerplaats aan de achterzijde wordt geplaatst. Het is goed mogelijk dat hiervoor graafwerkzaamheden worden uitgevoerd op, maar ook rondom, het terrein. Liander probeert de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. We zullen n de volgende nieuwsbrief vooruitblikken over de planning voor komend voorjaar.

 

Tot zover deze nieuwsbrief!

 

Kijk voor actuele informatie op www.facebook.com/deBondharreveld

 

Boven: Luuk Rietberg, Ivo Kampshof, Tjerk Domhof

Onder: Roel Kolkman, Jouke Domhof, Dorus Wolters, Robin Hogenkamp, Anouk Beekhuis-Kampshof en Bjorn Krabben