Nieuwsbrief #3

 

Ondanks dat er aan de locatie van For Farmers nog niets gewijzigd is, shop hebben wij de afgelopen tijd niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er de komende weken gaat gebeuren en wat de huidige stand van zaken is.

 

Geen 9, maar 8 woningen

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, wilden we 9 woningen gaan realiseren op het terrein van For Farmers. Na het grondig uitmeten van de kavel, bleek dit toch niet haalbaar. Het blok van 4 aan de Blaauwgeersstraat bleek veel te kort op de bestaande woning te komen te staan. Daarom is er in goed overleg binnen de groep besloten dat het maximaal haalbare aantal 8 woningen is. Rob Waenink is toen vrijwillig opgestaan om af te zien van zijn verdere bouwplannen. Wij zijn Rob enorm dankbaar omdat deze beslissing geen gevolgen heeft voor het verdere proces van ons plan.

 

Overeenstemming met For Farmers over overname

We zijn verheugd u te kunnen melden dat er met For Farmers overeenstemming is bereikt over de overname. Het komt erop neer dat we het gehele plan in huidige staat overnemen. Dit heeft voor ons enkele voordelen maar brengt ook risico’s met zich mee. We denken deze risico’s vrij goed inzichtelijk en afgedekt te hebben, doordat vele onderzoeken zijn gedaan die ook nodig waren voor het bestemmingsplan. We verwachten hier dan ook verder geen bijzonderheden.

 

Goedkeuring bestemmingsplan

In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat de bestemming van het huidige terrein is aangemerkt als ‘industrie/bedrijfsdoeleinden’. Om hier woningbouw te kunnen realiseren dient deze vanzelfsprekend gewijzigd te worden in ‘wonen’.

De wijziging voor de bestemmingsplan is begin mei 2015 ingediend. Na een eerste tervisielegging is het plan op 30 juni j.l. in de gemeenteraadscommissie verschenen. Het plan is hier goedgekeurd en 2 weken hierna in de gemeenteraadsvergadering van 14 juli ‘afgehamerd’.

Dit betekent dat het plan sowieso doorgang gaat vinden als er geen verdere zienswijzen komen en eind augustus definitief wordt.

 

Stand van zaken onderzoeken t.b.v. wijziging bestemmingsplan

Zoals u misschien weet hebben we voor de wijziging van het bestemmingsplan tal van onderzoeken (moeten) laten uitvoeren. Bijna alle onderzoeken zijn afgerond en hebben tot goede resultaten geleid. Zo zijn er in de bodem geen verontrustende zaken aangetroffen (zoals bodemverontreiniging of voorwerpen die van archeologisch belang zijn), de geluidsmetingen voor het akoestisch onderzoek waren in orde en ook de kwaliteit van het grondwater is goed.

 

Het flora en fauna onderzoek in maart dit jaar wees echter uit dat er aanvullend onderzoek verricht moest worden. Mogelijk zouden de huidige gebouwen op het terrein een onderkomen kunnen zijn voor beschermde diersoorten als steenmarters, uilen en vleermuizen. Een gebouw slopen dat voor beschermde diersoorten van belang is (voor nestelen, broeden, etc.) is in de flora- en faunawet namelijk verboden. Daarom moest er vervolgonderzoek worden gedaan om te beoordelen of er beschermde diersoorten aanwezig zijn.

 

Inmiddels is gebleken dat dit voor steenmarters en uilen in ieder geval niet aan de orde is. Voor de vleermuizen moest dat blijken uit een serie onderzoeken waarvan de laatste begin september zal plaatsvinden. Bij de eerste onderzoeken uit deze serie zijn geen bijzonderheden aangetroffen. We gaan er dan ook vanuit dat dit goed zal uitpakken en dat daarmee de wijziging van het bestemmingsplan in september definitief kan worden gesteld.

 

Verplaatsen transformatorhuisjes

Op het terrein zijn van oudsher een aantal transformatorhuisjes aanwezig. Deze waren voor een deel in gebruik van de fabriek maar zijn ook op dit moment nog deels in gebruik voor de stroomvoorziening van de woningen in de straten rondom de fabriek. We zijn door Liander (het bedrijf dat het elektriciteitsnet beheert) benaderd of er op ons bouwterrein ruimte is voor een nieuw ‘station’ dat de functie van de oude transformatorhuisjes over kan nemen. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit station gerealiseerd worden op een stuk grond grenzend aan ons gezamenlijk parkeerterrein aan de achterkant.

 

Planning

Na goedkeuring van het bestemmingsplan kunnen we een bouw-/sloop-vergunning aanvragen. Dit zal ook eind augustus gebeuren. Als deze vergunning verleend is, kunnen we beginnen met de sloop van de fabriek. We hopen dat dit medio oktober 2015 kan gaan gebeuren. We zijn nog met enkele partijen in onderhandeling over de sloop en hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.

 

Rondleiding voor geïnteresseerden 

De oude, welbekende boerenbond gaat ons verlaten. Omdat we ons goed realiseren dat de bond een belangrijke rol gespeeld heeft in de Harreveldse geschiedenis en voor sommigen echt wel wat meer betekent dan zomaar een oude fabriek willen we geïnteresseerden de kans bieden een laatste blik te werpen in en om het gebouw. We zijn van plan dit eind september te organiseren. De definitieve datum laten we weten via een volgende nieuwsbrief.

 

Onze partners

De ontwikkeling van dit nieuwbouwproject doen en kunnen we niet alleen. We voeren dit daarom uit in bouwteamverband; een samenwerking met procesbegeleider, bouwbedrijf en architect. Omdat we u graag willen informeren over de partijen die ons hierin bijstaan hebben we ze gevraagd wat over zichzelf te vertellen:

 

Mijn naam is Stefanie Vrieze en ik begeleid de actieve groep jongeren in Harreveld met de ontwikkeling en realisatie van hun eigen bouwproject van acht nieuwbouwwoningen.

Ik werk als zelfstandig projectmanager (Stefanie Vrieze Project&Proces) en hoewel ik ook andere projectmanagement opdrachten doe, is het project in Harreveld mijn zesde project in Collectief Particulier Opdrachtgever-schap in de Achterhoek.

Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast iedereen wordt van dit project en hoe iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, ik geniet daarvan! Achter de schermen is het mijn taak om te zorgen dat alle partijen meewerken op het juiste moment.

Mijn slogan is: ik organiseer, bewaak, verbind, ontwikkel, adviseer en werk mee.

En dat is ook in Harreveld op de locatie De Bond weer van toepassing!

 

 

 

Rensing Bouw B.V. is een jong, klantgericht bouwbedrijf, gevestigd in Lichtenvoorde en opgericht in 2006 als eenmanszaak.

Momenteel telt ons bedrijf vier vaste medewerkers, daarnaast werken we samen met vaste uitzendkrachten, zzp-ers en co-makers. Sinds januari 2012 zijn wij aangesloten bij BouwGarant en zijn wij lid van Bouwend Nederland en Bouwmensen (voorheen bouwopleiding Gelderland Oost).  Dit omdat wij het belangrijk vinden om jeugd de mogelijkheid te geven praktijkervaring op te kunnen doen in de bouw.

Naast verbouwingen, renovaties, restauraties en diverse onderhoudswerkzaamheden hebben wij in 2010 in eigen beheer vier woningen gebouwd in Lichtenvoorde; compleet van aankoop locatie tot sleutel klare oplevering van de woningen.  In 2013 hebben we in Lievelde drie woningen onder het CPO concept gebouwd. Momenteel bouwen wij in het centrum van Ruurlo een winkel met daarboven 2 appartementen.

Als jong Achterhoeks bedrijf zijn wij trots dat wij samen met CPO de Bond de bouw mogen realise-ren. Na een gedegen voorbereiding (zeker ook vanuit CPO de Bond en het bouwteam) zetten we ons er gezamenlijk voor in om er een prachtig succesvol plan van te maken!

 

 

 

Sinds de zomer van 2009 is de van oorsprong uit Harreveld afkomstige architect Christian Wieggers gestart met zijn eigen bureau, na vele jaren te hebben gewerkt bij verschillende architectenbureaus.

Vanuit het bureau in Winterswijk wordt momenteel met 2 mensen aan zeer diverse projecten gewerkt waaronder de 8 starter / starterXL woningen aan de Lindeboomweg te Harreveld.

‘Onder architectuur’ worden projecten op verschillende schaal en in diverse branches opgewerkt tot de gewenste (beeld)kwaliteit en functionaliteit waarbij het steven is, net dat stukje extra in te brengen waardoor een bijzonder en uniek resultaat ontstaat die uiteraard past binnen het budget.

Van handschetswerk tot de meest geavanceerde computerprogram-matuur worden projecten volledig in 3D uitgewerkt. Er wordt tegen-woordig nagenoeg getekend zoals wordt gebouwd. Dit gebeurd middels de steeds actueler wordende BIM (Building Information Management) werkmethodiek. 

Wij werken op verzoek projecten uit vanaf de eerste schets tot en met de volledige directievoering en oplevering van het bouwwerk.

 

 

3D-Impressie

Hieronder een 3D-Impressie van de laatste stand van zaken:

 

 

 

Kijk voor actuele informatie op www.facebook.com/debondharreveld of debond.harreveld.nl

 

Tot zover deze nieuwsbrief!

 

Met vriendelijke groet,

CPO de Bond Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Links voor de artikelen in de media:

http://www.oostgelre.nl/bekendmakingen/bekendmaking-vastgesteld-bestemmingsplan-cpo-de-bond-lindeboomweg-te-harreveld-oost